Klub filatelistů Alfonse Muchy v Brně

Collector ´s Club of Alfons Mucha in Brno

Philatelistenverein von Alfons Mucha in Brünn


 

Stručná historie našeho klubu :

 

Brief History of Our Club :

 


 

Členská základna / The members :

V r. 2000 má klub cca 550 členů. Rekordního počtu členů (1278) dosáhl klub v r. 1986. Klub má dva krouzky mladých filatelistů.

About 550 collectors are members of our club in 2000 . The record in quantity of members occurred in 1986, when the figure achieved 1278 members. In addition two clubs for young stamps collectors are integral part of our club.

 


 

Zahraniční vztahy / International Co-operation :

Od r. 1996 spolupracuje s partnerským klubem BSV St. Pölten z Rakouska.

Since 1996 we co-operate with collectors club BSV St. Pölten from Austria .

Seit 1996 wir arbeiten mit dem Philatelistenverein BSV St. Pölten aus Österreich zusammen.

 


 

Činnost / Activity :

Klub pořádal několik od r. 1945 několik desítek výstav různého rozsahu počínajíce Celostátní výstavou poštovních známek Brno 1946.

Zatím poslední výstava: v  roce 2000 byl klub garantem Celostátní výstavy pošt. známek Brno 2000 pořádané brněnskými kluby. Zde je seznam knih a dalšího materiálu vydaného u příležitosti této výstavy.

Po r. 1945 byly vydávány Filatelistické listy. V posledních letech vychází několikrát ročně klubový zpravodaj. Náš klub připravuje i další akce, viz další oddíl.

Our club organized many stamp exhibitions since 1945. The first one was the Czechoslovak stamp exhibition Brno 1946 (also celebrated by Czechoslovak Postal Administration by issuing of souv. sheet) .

Until new last exhibitions was the Brno 2000 one, which was organized thanks to the collaboration of Brno stamp clubs. Here you will find a list of books and other material prepared for the Brno 2000 stamp exhibition.

Since 1945 the journal Filatelistické listy was published. In last years the club journal is regularly published . Our club prepares the Sunday Exchange Bourses and other action, see next chapter .

 


 

Aktuální plán akcí

Kazdou neděli (mimo svátky) klubové schůzky – budova České pošty, Orlí 30 , místnost 131, Brno – 7.00 az 11.00 hod.

Každou poslední neděli v měsíci (mimo svátky) – klubová aukce – budova České pošty, Orlí 30 , místnost 131, Brno – od 9.00 hod.

Celostátní výměnné schůzky (budova České pošty, Orlí 30 , místnost 131, Brno – 7.00 az 12.00 hod) : zapište si do Vašeho kalendáře jejich následující termíny

10. února; 21. dubna; 22. září; 24. listopadu 2001 !

 

 

Expected Events and Meetings

Every Sunday (with exception of holidays) the club meetings at Česká pošta building, 30 Orlí St. , room 131, Brno – from 7.00 a.m. to 11.00 a.m

Every last Sunday in a month (with exception of holidays) – club auctions hold at Česká pošta building, 30 Orlí St. room 131, Brno – from 9.00 a.m.

The big exchange bourses for visitors from Czech Republic and abroad - also hold at Česká pošta building, 30 Orlí St. , room 131, Brno – from 7.00 a.m. to 12.00 a.m.) – mark to your calendar their following dates in 2001

February 10; April 21; September 22; November 24, 2001 !

 


 

Kontaktní spojení :

Klub filatelistů A. Muchy 06-22, Orlí 30, 602 00 Brno

Tel.: 05 / 42 15 19 13

E-mail:

jpuncochar@fides.cz

okacz@mosilana.cz

 

 

You can contact our Club as follows :

Klub filatelistů A. Muchy 06-22, 30 Orlí St., CZ - 602 00 Brno, Czech Republic

Phone: 00420/5 / 4215 1913

E-mail:

jpuncochar@fides.cz

okacz@mosilana.cz

 

 

Sie können unser Philatelistenverein kontaktieren :

Klub filatelistů A. Muchy 06-22, Orlí Str. 30, CZ - 602 00 Brno, Tschechien

Fernsprecher: 00420/5 / 4215 19 13

E-mail:

jpuncochar@fides.cz

okacz@mosilana.cz