Českomoravská společnost pro poštovní historii pro region východních Čech

Bohemian and Moravian Postal History Society of Eastern Bohemia


 

Českomoravská společnost pro poštovní historii pro region východních Čech byla zal. roku 1975 v Pardubicích

The Českomoravská společnost pro poštovní historii pro region východních Čech was founded in 1975 in Pardubice (a city which famouse Czech hockey player DOMINIK HAŠEK stared his career in) .

 

Cílem její činnosti bylo studium poštovní historie východních Čech. Díky úspěchům na tomto poli společnost zaměřila své aktivity také na poštovní historii mimo uvedený region. Např. někteří členové se zabývají obdobím první světové války, jiný druhou světovou válku, další členové současným poštovním provozem v ČR atd. .

Its goal was to promote studies of postal history of the Eastern Bohemia. Thanks to succeses in the area the Society aimed its activity also at the postal history outiside of the region. For example some members study the WWI , another ones WWII, some of members the current postal operations in the Czech Republic etc. .

 


 

Od roku 1975 vydává společnost poštovně-historický zpravodaj INFORMACE. Dosud vyšlo více než 140 čísel, obyčejně vychází čtyři čísla ročně . Každý z členů společnosti se může podělit se svými zajímavými nálezy s ostatními členy prostřednictvím článků v INFORMACÍCH .

 

Since 1975 a postal history journal INFORMACE (in Czech language) has been issued by the Society . Until now more than 140 issues of the journal has been published, usualy four issues of the journal in a year occures. Every member of the Society can share his interesting findings with another members by writing articles for INFORMACE.

 


 

Členové společnosti pochází z celého území ČR, dříve řada z nich pocházela ze Slovenska. Pravidelně se schází v přátelské atmosféře v Pardubickém pivovaře v salónku Porter každý první čtvrtek v měsíci.

The Society´s members come from whole area of the Czech Republic . They regulary meet in a friendly atmosphere in Pardubický pivovar (Brewery of Pardubice) in its "Porter room" on every first Thursday in a month.

 

TĚŠÍME SE, ŽE VÁS UVÍTÁME JAKO ČLENY NAŠÍ SPOLEČNOSTI

WE ARE LOOKING FORWARD TO INVITE YOU FOR OUR SOCIETY

 

Více informací o společnosti či členství můžete získat od

For more information about the Society or for your membership you can contact

Mr. Karel Holoubek, Hrubínova 1454, CZ - 500 02 Hradec Králové