Esperanto sekce SČF

Esperanto sekcio de Asocio de čehaj filatelistoj

Czech Esperanto Philatelic Section


 

Návštěvníci, kteří se zajímají o ESPERANTO mohou navštívit internetovou stránku Českého esperantistického svazu kliknutím zde

.The visitors of the site, who are interested in ESPERANTO, can look at the site of Ceha Esperanto Asocio (Czech Esperanto Association) by clicking here

 

Dále existuje Esperanto sekce SČF, která sdružuje sběratele fil. materiálu s tématem esperanta. Zde můžete poslat e-mail panu Hasalovi z této sekce.

There is an Esperanto sekcio de Asocio de čehaj filatelistoj (Esperanto Philatelic Section being member of the Union of Czech Philatelists) as well. You can contact Mr. Hasala of the Society by clicking here

 

Sekce připravuje různá příl. razítka a R nálepky s esperantistickou tématikou. Vzhledem k poloze úřadu, který používá většinu z těchto fil. materiálů, můžeme říci, že hlavním městem českého Esperanta je město Strážnice .

The Section prepares various cancels and R-labels with Esperanto theme, thanks to the location of post office using majority of the ones we can deduce, that the Czech Esperanto capital is situated at Strážnice (beatufile Moravian town, click here ).