Česká polární sekce SČF

Czech Polar Philatelic Section of Union of Czech Philatelists


 

Polární sekce byla založena roku 1987 s cílem podporovat československé sběratele polární filatelie vč. sběratelů Antarktidy a Arktidy. Sídlem této fil. společnosti je Praha .

The philatelic section was founded in 1987 with goal to support Czechoslovak collectors of the Polar Philately incl. collectors of the Antarctic Continent and the Arctic Regions. The seat of the philatelic section is located in Prague.

 

Členové sekce se zabývají např. následujícími tématy :

The members of the Polar Section are concerned e.g. with following themes :

 

Členové sekce také zorganizovali a uhradili první české polární příležitostné razítko používané na poště Praha 06 pouze dne 26. února 1999 ! Kdo by nechtěl mít takovýto doklad ve své sbírce ?!

The members of the philatelic society organized and paid the first Czech polar special cancel used only on Feb. 26, 1999 at post office Praha 06 ! Everybody want to have such item in his/her collection !

 

Od roku 1987 vydává Česká polární sekce vlastní časopis "Polární zpravodaj", aby byli její členové dobře informováni o polární problematice . Tento časopis přináší novinky z obou polárních regionů s mnoha obrázky ke každému článku.

Since 1987 the Czech Polar Philatelic Section issued own journal "Polární zpravodaj - Polar Bulletin" (in Czech language) to keep the members informed . The journal consists of news from both polar regions with many pictures to every article.

 

Czech Polar Philatelic Section invites you for membership !!!

 

Pro více informací o sekci, členství v ní či o Polárním zpravodaji se, prosím, obraťte na

For more information about the philatelic section, its memberships or about the journal you can contact

Mr. Josef Karbula, Staré nám. 544, CZ - 357 01 Kynšperk

K Vašemu dopisu přiložte, prosím, známku na odpověď . Děkujeme !

Please be so kind to enclose stamps/money for return postage, if you require our answer. Thank you !