Zpravodaj Informace vydávaný

 Českomoravskou společností pro poštovní historii regionu východních Čech

 

Bulletin Informace published by

 Bohemian and Moravian Postal History Society for Eastern Bohemia

 

Z obsahu posledního čísla vybíráme ... / Articles from last issue ....

 

Číslo 148 z května 2001 - No. 148 from May 2001

 

 

 


 

Pro více informací o zpravodaji se, prosím, obraťte na

pana Holoubka, Hrubínova 1454, 500 02 Hradec Králové

 

Please feel free to contact for more information

Mr. Holoubek, Hrubínova 1454, CZ - 500 02 Hradec Králové